Коучинг за високоефективни екипи

Станете сертифизиран Ериксoн коуч!

представено от Мерилин Аткинсън

Програмата за високо-ефективен екипен коучинг помогна на мениджърите на екипи и ръководители по целия свят да прилагат нашите специфични инструменти, основани на ценности, за да подобрят иновациите и стратегическото си мислене.

Този курс изследва и дефинира структурата и принципите в екипната динамика, за да постигнете ясни, последователни и измерими резултати. Пренасочването на членовете на екипа от конкурентноспособност към взаимно доверие и уважение е от първостепенно значение за успешното завършване на бизнес целите. Ще бъдете изненадани от разликата, която 24-часова инвестиция може да направи за ефективността, взаимоотношенията и ефективността на вашия екип!

Подравнете и мотивирайте екипите, за да постигнете определени цели.

Програмата на място е 3-дневен курс (21 учебни часа), който се предлага чрез интензивен семинар.

Обучението е подходящо за хора, които са в ролята на:

  1. ръководители на екипи и проекти
  2. мениджъри ЧР и Бизнес партньори
  3. вътрешни фасилитатори и всички, които постигат цели чрез взаимодействие с екипите си.

Програмата е задълбочена и с фокус към:

– подходи за обединяване около общата визия, цели, мисия на екипа
– управление на възникнали конфликти в екипа
– фасилитиране и прозрачност на груповите взаимоотношенията
– използване на визуални техники за ефективно вземане на решения
– моята роля като ръководител и изследване на психологията на груповите процеси и взаимоотношения.

Програмата разширява компетенциите и осъзнатостта на участниците в посока на:

 1.  Основани на ценности и специфични подходи за повишаване на креативността и развиване на стратигеско мислене на екипите
 2. Определяне на структурата и принципи на иновативност посредством групува динамика и последователно дефиниране на ясни и измерими цели.
 3. Изграждане на екипно доверие, сплотеност и зачитане приноса на другия.
 4.  Постигане на групова ефективност.

Специални функции:

  • Кредити на ICF CCEU (14 часа)
  • Сертификат за треньор на Ериксон
%d блогъра харесват това:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close