Коучинг за високоефективни екипи

Changing the world one conversation at a time...

Помогнете на екипите си да работят ефективно и да се развиват

Програмата Коучинг за високоефективни екипи е тридневен курс, както за лидери, така и за коучове, които искат да работят ефективно в екипите си. В обучението ще Ви бъдат представени насоки, инструменти и методи, основани на ориентирания към решения коучинг модел на Erickson и неговите принципи.

Ще имате възможност да ги приложите на практика, утвърждавайки собствените си умения и така подкрепяйки продуктивността и комуникацията в екипа.

Наученото в програмата ще Ви помогне да пренасочите членовете на екипа си от конкуренция към ангажираност, любопитство, взаимно уважение. Ще се подобри креативното мислене на екипа Ви с цел постигане на дългосрочна визия и цели. Проектите ще бъдат управлявани по-ефективно, съобразено с целите на организацията и ценностите й.

Обучението е подходящо за:
– Ръководители на екипи и проекти
– Мениджъри ЧР и Бизнес партньори
– Вътрешнофирмени коучове, които искат да подкрепят създаването на продуктивна работна среда
– Вътрешнофирмени фасилитатори
– Всички, които желаят да развият ефективни екипи

Ползи от Коучинга за високоефективни екипи:
– Изграждане на доверие в екипите.
– Повишаване на ефективността на екипа.
– Създаване на правила в екипа в синхрон с мисията и визията на компанията.
– Развитие на гъвкавостта и подкрепа на взаимоотношенията в екипа.
– Прилагане на системи и инструменти за визуално мислене.
– Работа със систематичната природа на екипа.
– Подсилване на отношенията на подкрепа в екипа.

Акредитация за продължаващо коучинг обучение:
Този курс е признат от Международната коучинг федерация ICF и дава 14 кредита за продължаващо коучинг обучение – Continuing Coaching Education Units (10 ключови компетенции и 4 за развитие на ресурси).

Цена на програмата:
1 200 евро, без ДДС

Changing the world one conversation at a time...

%d блогъра харесват това:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close