Program Curriculum of The Art & Science of Coaching

Changing the world one conversation at a time...

The Art & Science of Coaching

The Art & Science of Coaching е програма за обучение на професионални коучинг умения, акредитирана от единствената световно призната институции за коучинг професионалисти – Международната Коучинг Федерация (ICF-ACPT).

Независимо дали сте физическо лице, желаещо да стане професионален коуч, или сте лидер в организация, който желае да се развива професионално чрез придобиване на коучинг умения, то нашата сертификационна коучинг програма ще Ви осигури най-всеобхватните инструменти в областта на коучинга.

Чрез успешното преминаване на програмата The Art & Science of Coaching, ще придобиете солидна основа в теорията и практиката на фокусирания към решения коучинг. Открийте как да помогнете своите клиенти да реализират най-високия си потенциал и да предприемат действия, които са в съответствие с тяхната визия. Запознайте се с ключовите фактори, които водят до съществена трансформация в човека и се научете да прилагате високоефективни коучинг подходи, за да създадете положителна промяна.

Курсът The Art & Science of Coaching се предлага, както онлайн, така и на място, като Ви дава възможност да изберете учебния стил, който Ви подхожда най-добре. Нашите програми на място се провеждат в някои от най-красивите градове по света, а нашият онлайн коучинг трейнинг е единственото цялостно виртуално онлайн коучинг обучение в сферата!

The Art & Science of Coaching
Training Program

Модул 1:
Фокус и вдъхновение

В Модул 1 ще научите какво е ключово за коучинга като професионална реализация, как заедно с клиента да зададете правилата за коучинг сесията, така че да постигнете желаните резултати, как да приложите ефективно техниката „мощни въпроси“ (powerful questions), за да подкрепите клиентите при вземането на решения и действия.

След завършването на този модул на The Art & Science of Coaching,
Вие ще можете да:
- Conduct a full Solution-Focused coaching conversation from beginning to end.
- Establish and demonstrate objectivity during coaching conversations.
- Use strategies for establishing intimacy and trust.
- Establish effective coaching session outcomes.
- Apply powerful questioning techniques to assist the coachee towards solutions and effective actions.
- Define the functions of the brain systems and their role in effective communication.
- Develop a positive self-image.
- Deliver developmental feedback using Solution-Focused principles.

Продължителност:
– Онлайн: 11 онлайн сесии
– На място: 4 дни в зала

Модул 2:
Осъществяване на целите

В Модул 2 ще приложите практическите подходи за насърчаване на самоосъзнатостта на клиента и признаването на собствените му компетенции за развитие; ще можете да определяте основните вътрешни препятствия за ефективно постигане на целите.

След завършването на този модул на Изкуството и науката в коучинга,
Вие ще можете да:
- Apply coaching exercises to assist the coachee to prioritize effectively and maintain the discipline to complete them.
- Use strategies to assist the coachee to create and streamline a plan of action.
- Use visualization techniques for higher brain functioning.
- Apply approaches that encourage self-awareness and recognition of developing competencies.
- Apply approaches that encourage self-awareness and recognition of developing competencies.
- Apply approaches that encourage self-awareness and recognition of developing competencies.

Продължителност:
– Онлайн: 8 онлайн сесии
– На място: 4 дни в зала

Модул 3:
Ценности и мотивация

Целта на Модул 3 да повиши нивото Ви на осъзнатост относно това как умението да се свързваме с нашите най-дълбоки ценности подкрепя пътя ни към осъществяване на целите ни и изпълнението на проектите ни. В този модул ще научите как да подкрепяте клиента си да взима решения спрямо ценностите си и как да се справя с възникналите съпротиви.

След завършването на този модул на The Art & Science of Coaching,
Вие ще можете да:
- Ask questions to discover and develop key values and intrinsic motivators.
- Utilize effective language to challenge the coachee beyond self-imposed obstacles.
- Apply various tools to assist the coachee to overcome productivity challenges.
- Use approaches to assist the coachee in developing emotional balance and to move past unwanted feelings.
- Utilize simple techniques to shift the coachee from a stress response to a resource state.
- Use specific techniques to hold the coachee accountable to their action plans and acknowledge their progress.

Продължителност:
– Онлайн: 8 онлайн сесии
– На място: 4 дни в зала

Модул 4:
Интегриране и завършване

В Модул 4 ще научите как да прилагате принципите на фокусирана върху решението обратна връзка при оценяването на себе си и другите. Основен акцент са и мета-програмите, които ще изяснят разликите в комуникационните стилове и ще подкрепят по-ефективната комуникация с околните.

След завършването на този модул на The Art & Science of Coaching,
Вие ще можете да:
- Use specific techniques to hold the coachee accountable to their action plans and acknowledge their progress.
- Identify and distinguish levels of coaching proficiency - beginner, intermediate, and advanced.
- Create relevant questions in response to metaphors spoken by the coachee during the coaching session.
- Respond authentically and spontaneously to the coachee, in the moment, through powerful questioning.
- Communicate effectively in support of the coachee using language that has the greatest impact.
- Establish and maintain an environment which promotes the coachee's self-discovery.

Продължителност:
– Онлайн: 8 онлайн сесии
– На място: 4 дни в зала

След завършването на тази програма, всеки участник получава ESFCC – Сертификат на Ериксон за фокусиран в решенията коучинг
(Erickson Solution-Focused Coach Certificate).
This Program provides 136 ACSTH Instructional Hours.

Ако искате да запазите своето място в обучението или имате нужда от допълнителна информация,

Changing the world one conversation at a time...

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close