Coaching Competencies for Leaders

Why a Leadership Course From Erickson?

Erickson has been an international leader in Coach Training since 1980. Over the years Erickson has been approached by numerous leaders looking for coaching techniques as an add-on to their already existing leadership skills within their workplace.

Поради тази причина, Ериксон е създал курса „Треньорски компетенции за лидери“ за оценяване на реалността, пред която са изправени лидерите днес. Този кратък, но удачен курс се фокусира върху подготовката на фундаментални техники за треньор, приложими както в индивидуална, така и в екипна среда.

The course develops coaching competence as a leadership tool, resulting in confident and balanced leadership. By immediately applying the learned concepts with direct reports, peers and colleagues, the knowledge is transferred within the organization, and a coaching culture emerges.

Треньорските компетенции за лидерите също така позволяват на лидерите и техните организации да създадат промяна от подхода „командване и контрол“ към отговорната култура на един коуч. Организациите и екипите ще открият и реализират по-добра комуникация, ще намалят появата на кризисни ситуации и конфликти, ще получат по-продуктивно работно обкръжение и по-добри бизнес резултати. Съдържанието и форматът на програмата използва реални случаи и сценарии. Използването на фокусирани решения в решенията се използва като основно средство за справяне с тези ситуации. Лидери от всички нива на различни организации са добре дошли да участват в тази програма, за да задълбочат лидерската си компетентност, да споделят знанията си и да растат заедно с други изключителни лидери от цял свят.

This course is recognized by the International Coach Federation (ICF) as a course supplying a total of 19.75 hours of Continuing Coaching Education Units (13.5 of them are ICF Core Competencies).

FOR MORE INFORMATION

+359 882 351 804
+359 888 813 281

erickson.bulgaria@tacktmiglobal.com

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close