Deep Coaching

Deep Coaching с Меринин Аткънсън на 6-9 Април 2023 в град София, България

Имате неограничен потенциал за умствена, емоционална и духовна еволюция!

Обучението Deep Coaching е създадено, за да Ви даде възможност да изследвате и преживеете различни нива на човешкото съзнание и да направите вътрешно самооткритие. Пътят, по който ще преминете по време на тренинга Ви подкрепя да интегрирате Вашето разбиране за трансформацията на едно по-дълбоко ниво. Той търси отговори на фундаментални въпроси, свързани с нашата природа като хора, с това кои сме всъщност, с играта, в която всеки  от нас участва – тази между индивидуалното съществуване и неограниченото осъзнаване. Всичко това става възможно в рамките на нашето обучение чрез учене и практикуване на мощни и основани на ценности коучинг методи, които разширяват уменията Ви за постигане на осъзнатост без ограничения.

Този уникален курс се основава на преодоляването на рамките и постигане на духовно израстване, като използва практикувани с десетилетия техники и похвати за израстване. В основата му стоят подходи от различни духовни практики, включително суфистки и будистки учения, които допринасят със своето разнообразие към прозренията за нашето собствено израстване, както и към разпространението на това знание към околните.

За кого е подходящо това обучение?

Тази програма* е подходяща за:

 • хора с основна експертност в коучинга,
 • хора, които искат да работят с духовни практики в коучинга,
 • за практици в областта на  NLP,
 • фасилитатори в областта на mindfulness.

* За да можете да се запишете за участие в това обучение е важно да сте преминали Модул I на Изкуството и науката в коучинга.

Продължаващо коучинг обучение

Този курс е признат от Международната Коучинг Федерация (ICF) като курс, който доставя общо 25 часа продължаващи обучителни единици (12 от тях са основни компетенции на ICF).

Създател на програмата и треньор: Мерилин Аткинсън, създава тази уникална програма, за да подкрепи всеки, които желае да пробуди своя неограничен потенциал, навлизайки в дълбините на коучинга.

Основни ползи от програмата за коучове:

 • Разгръщане на отдадеността към клиентите и коучинг практиката
 • Разширяване на коучинг знанията и уменията от духовна гледна точка
 • Поддържане на по-високо ниво на осъзнатост по време на сесиите с клиенти
 • Доверие в по-задълбоченото знание, което подкрепя пътуването на коучвания и отваря хоризонти за неговото израстване
 • Изграждане на основана на духовното коучинг практика
 • Разбиране как цялостният подход на дълбокия коучинг поддържа креативността и новаторството в работата с клиента
 • Умение за поддържане на различни емоционални състояния, подпомагащи достигането на безусловно ‘коучинг пространство’ за коучвания

Основни личностни ползи от програмата:

 • Въведение в дълбокия подход на коучинга, насочен към вътрешния растеж
 • Духовният коучинг срещу другите форми на коучинг
 • Поглед към вътрешното израстване от научна гледна точка
 • Постигане на разбиране за вътрешното пътуване на всеки
 • Преодоляване на минали лични трудности/ проблеми чрез създаване на дълбока връзка с нашата истина
 • Разрешаване на лични конфликти с другите
 • Развиване на дълбочинност на коучинг подхода чрез изграждане на коучинг визия
 • Изживяване на вътрешното пътуване като лечебен проход
 • Прилагане на метафори в процеса
 • Изследване на така нареченото ‘мислене за нас’ (не за себе си), като ключова област, в която ние, човечеството, е нужно да развием нашите зрялост и интелигентност

Цена при ранно записване до 15 януари 2023: 1 200 евро, без ДДС

Стандартна цена: 1300 евро, без ДДС

Твойте детайли

Кажете ни как да се свържем с вас.


Как можем да помогнем?

Чувствайте се свободни да зададете въпрос или просто да оставите коментар.


Sign Up for Our Newsletter