Deep Coaching

Changing the world one conversation at a time...

Имате неограничен потенциал за умствена, емоционална и духовна еволюция!

Обучението Deep Coaching е създадено, за да Ви даде възможност да изследвате и преживеете различни нива на човешкото съзнание и да направите вътрешно самооткритие. Пътят, по който ще преминете по време на тренинга Ви подкрепя да интегрирате Вашето разбиране за трансформацията на едно по-дълбоко ниво. Той търси отговори на фундаментални въпроси, свързани с нашата природа като хора, с това кои сме всъщност, с играта, в която всеки  от нас участва – тази между индивидуалното съществуване и неограниченото осъзнаване. Всичко това става възможно в рамките на нашето обучение чрез учене и практикуване на мощни и основани на ценности коучинг методи, които разширяват уменията Ви за постигане на осъзнатост без ограничения.

Този уникален курс се основава на преодоляването на рамките и постигане на духовно израстване, като използва практикувани с десетилетия техники и похвати за израстване. В основата му стоят подходи от различни духовни практики, включително суфистки и будистки учения, които допринасят със своето разнообразие към прозренията за нашето собствено израстване, както и към разпространението на това знание към околните.

За кого е подходящо това обучение?

Тази програма* е подходяща за:
– хора с основна експертност в коучинга,
– хора, които искат да работят с духовни практики в коучинга,
– за практици в областта на  NLP,
– фасилитатори в областта на mindfulness.

* За да можете да се запишете за участие в това обучение е важно да сте преминали Модул I на Изкуството и науката в коучинга.

Продължаващо коучинг обучение

Този курс е признат от Международната Коучинг Федерация (ICF) като курс, който доставя общо 25 часа продължаващи обучителни единици (12 от тях са основни компетенции на ICF).

Създател на програмата: Мерилин Аткинсън

Мерилин Аткинсън
основател и вдъхновител на
Erickson Coaching International –
създава тази уникална програма, за да подкрепи всеки, които желае да пробуди своя неограничен потенциал, навлизайки в дълбините на коучинга.

Основни ползи от програмата за коучове:

– Разгръщане на отдадеността към клиентите и коучинг практиката
– Разширяване на коучинг знанията и уменията от духовна гледна точка
– Поддържане на по-високо ниво на осъзнатост по време на сесиите с клиенти
– Доверие в по-задълбоченото знание, което подкрепя пътуването на коучвания и отваря хоризонти за неговото израстване
– Изграждане на основана на духовното коучинг практика
– Разбиране как цялостният подход на дълбокия коучинг поддържа креативността и новаторството в работата с клиента
– Умение за поддържане на различни емоционални състояния, подпомагащи достигането на безусловно ‘коучинг пространство’ за коучвания

Основни личностни ползи от програмата:

– Въведение в дълбокия подход на коучинга, насочен към вътрешния растеж
– Духовният коучинг срещу другите форми на коучинг
– Поглед към вътрешното израстване от научна гледна точка
– Постигане на разбиране за вътрешното пътуване на всеки
– Преодоляване на минали лични трудности/ проблеми чрез създаване на дълбока връзка с нашата истина
– Разрешаване на лични конфликти с другите
– Развиване на дълбочинност на коучинг подхода чрез изграждане на коучинг визия
– Изживяване на вътрешното пътуване като лечебен проход
– Прилагане на метафори в процеса
– Изследване на така нареченото ‘мислене за нас’ (не за себе си), като ключова област, в която ние, човечеството, е нужно да развием нашите зрялост и интелигентност

Цена: 1 200 евро, без ДДС

Changing the world one conversation at a time...

%d блогъра харесват това:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close