Коучинг за високоефективни екипи

Помогнете на екипите си да работят ефективно и да се развиват

Програмата Коучинг за високоефективни екипи е тридневен курс, както за лидери, така и за коучове, които искат да работят ефективно в екипите си. В обучението ще Ви бъдат представени насоки, инструменти и методи, основани на ориентирания към решения коучинг модел на Erickson и неговите принципи.

Ще имате възможност да ги приложите на практика, утвърждавайки собствените си умения и така подкрепяйки продуктивността и комуникацията в екипа.

Наученото в програмата ще Ви помогне да пренасочите членовете на екипа си от конкуренция към ангажираност, любопитство, взаимно уважение. Ще се подобри креативното мислене на екипа Ви с цел постигане на дългосрочна визия и цели. Проектите ще бъдат управлявани по-ефективно, съобразено с целите на организацията и ценностите й.

Обучението е подходящо за:

 • Ръководители на екипи и проекти
 • Мениджъри ЧР и Бизнес партньори
 • Вътрешнофирмени коучове, които искат да подкрепят създаването на продуктивна работна среда
 • Вътрешнофирмени фасилитатори
 • Всички, които желаят да развият ефективни екипи

Ползи от Коучинга за високоефективни екипи:

 • Изграждане на доверие в екипите.
 • Повишаване на ефективността на екипа.
 • Създаване на правила в екипа в синхрон с мисията и визията на компанията.
 • Развитие на гъвкавостта и подкрепа на взаимоотношенията в екипа.
 • Прилагане на системи и инструменти за визуално мислене.
 • Работа със систематичната природа на екипа.
 • Подсилване на отношенията на подкрепа в екипа.

Акредитация за продължаващо коучинг обучение:

 • Този курс е признат от Международната коучинг федерация ICF и дава 14 кредита за продължаващо коучинг обучение – Continuing Coaching Education Units (10 ключови компетенции и 4 за развитие на ресурси).

Цена на програмата:

1 200 евро, без ДДС

Твойте детайли

Кажете ни как да се свържем с вас.


Как можем да помогнем?

Чувствайте се свободни да зададете въпрос или просто да оставите коментар.


Абонирайте се за нашия бюлетин