Коучинг компетенции за лидери

Защо да изберем лидерския курс на Erickson?

Erickson е международен лидер в обучението на коучове от 1980 г. насам. През годините нашите програми са помогнали на много лидери, които търсят техники за коучинг като допълнение към вече съществуващите си лидерски умения.

Поради тази причина, Erickson създава курса Коучинг компетенции за лидери за подкрепа на лидерите в реалността, пред която са изправени днес. Този кратък, но практически курс се фокусира върху подготовката на основните коучинг техники, приложими както в индивидуална, така и в екипна среда.

Курсът развива коучинг уменията като един от инструментите на лидера, което води до уверено и балансирано лидерство. Чрез незабавното прилагане на наученото, знанието се прехвърля в организацията и се появява коучинг културата.

Коучинг компетенции за лидери също така позволява на лидерите и техните организации да създадат промяна – от подхода „заповед и контрол“ да преминат към овластяваща коучинг култура. Организациите и екипите ще открият и осъществяват по-добра комуникация, ще намалят появата на кризисни ситуации и конфликти, ще имат по-високо ниво на ангажираност на служителите, по-голяма степен на продуктивност и по-добри бизнес резултати. В съдържанието на програмата се използват реални случаи и сценарии. А фокусираният върху решенията коучинг подход е основното средство за справяне с тези ситуации. Лидери от всички нива в организациите са добре дошли да участват в тази програма, за да задълбочат лидерските си компетенеции, да споделят знанията си и да растат заедно с други изключителни лидери от цял свят.

Това обучение е признато от Международната коучинг федерация ICF като курс, който доставя общо 19,75 часа – учебни единици за продължаващо коучинг обучение (13,5 от тях са за ключови компетенции на ICF).

„I would recommend that all leaders that need or wish to take a coach approach – across any organization – should take the Coaching Competencies for Leaders course. It’s a very wise investment. The facilitators were excellent. Very well paced, calm, considerate, inquisitive, definitely showcased true coaching capabilities. The tools we learned in this course made it clear how to move from starting a coaching conversation to action.“

 – Cijaye D.

Компетенции, които се развиват в обучението:

Комуникация

 • Ориентиран към решенията и ненасочен към проблема или вината подход на общуване.
 • Слушане: активно и с постоянство, прилагайки 3те нива на слушане.

Фокус към резултати

 • Цели, насочени към решението, които са ясно дефинирани и споделени.
 • Разбиране какво е „отговорност“ (лична и на другите) и поемането й.

Ценности

 • Синхронизиране на личните  ценности с работните, водейки се от личен етичен кодекс като пример за околните.

Лидерство

 • Успях с постигането на бизнес резултатите, поставяйки в синхрон визията и ценностите на компанията с личните ценности.

За кого е създадено това обучение? Обучението е подходящо да се проведе във всяка компания, която желае да развие коучинг компетенциите, за да:

 • Подкрепи и насочи визията на компанията и стратегическите цели.
 • Провокира и внедри промяна в културата.
 • Задълбочи лидерските компетенции.
 • Подхрани култура на съвършенство, отговорност и високо представяне.
 • Използва оптимално многообразието в екипите и личните ценности, за да постигне целите си.

Участници:

 • Изпълнителния директори
 • Собственици
 • Мениджъри
 • Потенциални лидери
 • Лидери на екипи
 • Супервайзори

В края на обучението участниците ще могат да:

 • Преценят кога да дадат съвет, кога да приложат коучинг, кога да обучат и кога да насочат като ментори.
 • Използват конкретни коучинг въпроси, които да провокират нови навици за обмисляне на решения.
 • Прилагат основните коучинг умения – слушане, задаване на овластяващи въпроси, поемане на отговорност.
 • Създават модели за поемане на отговорност, които да подкрепят служителя и да повишат неговата ангажираност.
 • Проведат конструктивен разговор фокусиран върху решенията, както в индивидуални срещи, така и в екипни.
 • Разрешават конфликти в екипа и да се справят с противоречия.

Твойте детайли

Кажете ни как да се свържем с вас.


Как можем да помогнем?

Чувствайте се свободни да зададете въпрос или просто да оставите коментар.


Абонирайте се за нашия бюлетин