Изкуството на екипния коучинг разговор

Changing the world one conversation at a time…

Оригинална стания на Marilyn Atkinson, 21/03/2021 г.

Провеждането на истински диалог е изкуство. Изисква проницателно изслушване и поддръжането на „огън“ в дискусията от страна на коуча на екипа.

За да „запали този огън“, коучът на екипа трябва да помогне на членовете му да спрат да предполагат, а вместо това да задават отворени въпроси. Въздействащите въпроси позволяват на хора с напълно различни навици, произход и гледни точки да допринесат за разговора. За да налее масло в огъня, коучът на екипа трябва да знае как да се отнася към членовете му като към „лидери на мисли“, така че всеки член да се отпусне и да допринесе за общата цел. За да продължат напред, той трябва да помогне на екипа да мислят напред и да открият ключовите стъпки в тази дългосрочна игра, които всеки проект представлява.

Искате ли да станете коуч на екипи? Научете как да коучвате екипи, за да работят те ефективно и да се развиват.

За да се разпали наистина екипният дух, всички участници трябва да гледат един на друг като на колеги. И възможно най-скоро – при всяка среща – разговорът трябва да бъде лек и креативен. Така членовете на екипа заедно ще могат по-лесно да визуализират.

Като коуч на екипи можете да запалите „визионерски огън“, който да гори дълги години. Изграденото умение за водене на диалог създава успешни екипи, които се забавляват заедно, стават приятели на най-дълбоко ниво. В дългосрочен план членовете се научават да изграждат силни системи за подкрепа на екипа, докато управляват задачите си. За да се постигне това, нужна е инвестиция в развитие на умения за коучинг на екипи от всеки член на екипа , за да може всеки да допринася максимално ефективно в срещите.

Изкуството на смислените конфликти
Друга област, която е от значение за успешното изграждане на иновативни екипи от експерти, е способността да се помага на членовете на екипа да се справят с различните си гледни точки. Управлението на динамика на един екипен диалог е ключово. Това означава коучът на екипа да разбира и се научи да работи с различните, специфични динамики, които могат да се появят в един екип и да създадат трудности. Те трябва да се управляват добре, за да се поддържа екипният дух.

Коучът на екипи е добър, когато реално разбира как да работи с различни видове езикови модели, личностни характеристики, стилове на общуване, културна динамика и области на интереси. Нашата задача е да ги обединим като ценни влияния, които допринасят за цялостната картина. Те често се оказват своеобразен мост от свързани принципи и споразумения между членовете. С помощта на коуча те започват да се сливат функционално и се превръщат в цялостна система на екипа.

За да работи с конфликти, коучът на екипа трябва да може да открие положителните подводни течения в рамките на всеки разговор и да покаже как членовете на екипа могат да достигнат съгласие, че не са съгласни един с друг. Това означава, че групата може да продължи да намира стойност и смисъл в съответния проект и задача, комбинирайки коренно различни подходи. Екип без конфликти често не е силен екип. Винаги има разнообразие от „контра идеи“, когато хората се насърчават да мислят независимо. Подобно на всички цветове на дъгата, изграждането на обща визия, може да обедини тези идеи и да ги превърне в полезни за екипа.
Changing the world one conversation at a time…

Абонирайте се за нашия бюлетин

    Leave a Comment