Ефективно разрешаване на конфликти в екипа с помощта на фокусирания върху решения коучинг

Changing the world one conversation at a time…

Автор: Erickson Coaching International 28/02/2022 г.

Решаването на конфликт в екипа е критичен аспект за здравите и високоефективни екипи, но много ръководители на екипи избягват да се справят с този труден проблем, поради липса на подходящи техники и умения. Съществува пълен набор от коучинг инструменти, фокусирани върху решението, които, когато се прилагат правилно, създават среда с високо доверие, където могат да се използват конструктивни конфликти в подкрепа на иновациите, решенията и производителността.

Проблемът с нежеланието на разрешим конфликтите

Токсичността, която се създава при отлагане или избягване на конфликти, води до разрушаване на доверието и културата, за които екипът работи усилено. Освен това, избягването може да доведе до примирение със статуквото и да създаде усещането в членовете на екипа, че различните гледни точки са нежелани. Когато намалее споделянето между хората в екипа или те спрат да обменят идеите и мненията, култура на творчество и растеж лесно бива заличена.

Конфликтът не означава, че работното място функционира неправилно – той е добра възможност за учене, растеж и ценен актив за творческо решаване на проблеми, основано на богатство от различни идеи.

Участвайте в решаването на проблеми

Решаването на проблеми означава решаване на действителния проблем, а не на симптомите. Например, посредничеството в спорове между колеги е адресиране на симптом, а не на действителния проблем. Ключовата дума тук е решаване. Когато възникне конфликт, може да бъде по-лесно да се обърне внимание на симптомите на проблема, отколкото да се направи опити за неговото разрешаване. Както е казал знаменитият Хенри Дейвид Торo: „На всеки хиляда, подрязващи клоните на злото, се пада един, който сече от корен…“ /“There are a thousand hacking at the branches of evil to the one who is striking at the root.“/

Желаете ли да станете коуч?
Разгледайте програмата Изкуството и науката в коучинга
и разберете как ориентираният към решения подход може да донесе промяна за Вас и другите.

Лидерите, фокусирани върху решенията, определят конфликта като важна част от напредъка и успеха. Те гледат на различни гледни точки и мнения като на разнообразието, необходимо за постигане на резултати и насърчават членовете на екипа да предлагат алтернативни, различни начини за решаване на проблеми, като по този начин не просто отстраняват проблема, но стигат до корените му и осигуряват среда за здравословен растеж.

Освен че се възползва от многообразието на членовете на екипа, лидер, използващ коучинг умения, фокусирани върху решението, може да се включи в решаването на проблеми, като се фокусира ясно върху визия, по-голяма от непосредствения конфликт. Това променя призмата, през която виждате екип си, като позволява да се насочи погледа към нов подход с множество потенциални решения.

Подхождайки към конфликт по начин, фокусиран върху решението, лидерите първо си задават тези въпроси:

 • На какво не обръщам внимание?
 • Какво цени всеки човек и как това обяснява поведението му?
 • По какъв начин можем да използваме силните си страни?

Тези въпроси помагат да се подчертае и разбере проблемът по-задълбочено, както и да се даде възможност да се появят потенциални решения.

Планиране по три

След като бъдат зададени ключовите въпроси и има яснота по въпроса, друг инструмент от коучинга, фокусиран върху решението, който може да бъде приложен при решаването на конфликта, е Три-позиционно Планиране. Този инструмент помага на членовете на екипа да изживеят растеж на фона на конфликт. Три-позиционното планирането се фокусира върху три начина на мислене: визионер, планиращ и мъдър съветник. Тези мисловни процеси помагат за премахване на препятствия и проблеми, пред които са изправени екипите, като позволяват разговор, който се фокусира върху решението. Това упражнение помага да се съсредоточите върху решението, а не върху проблема, като използвате много конкретни въпроси, например:

 • „Опишете това, което смятате, че би било идеалният резултат/ решение за Вас и организацията. Какъв път за постигане на оптимално решение за вас и за компанията виждате?“ (Визионер)
 • „Как предлагате да се справим с подобни проблеми занапред? Как бихме могли да действаме в подобна ситуация в бъдеще? (Планиращ)
 • „Ако искате да попитате ментор за съвет по въпроса, какво мислите, че той би казал?“ (Мъдър съветник)

Когато се фокусираме върху базирани на бъдещето потенциални решения, подканваме членовете на екипа да обмислят идеални решения, започвайки проактивен и положителен разговор за конфликта, за разлика от фокусирането върху негативизма.

Неща, които трябва да се избягват

Ефективното разрешаване на проблеми изисква чувствителност и точна преценка. Нещата, които трябва да се избягват по време на разрешаване на конфликти са:

 • Избягвайте положението, в което членовете на екипа да се чувстват нечути и подценени. При вземането на решение, приемайте мненията и чувствата на всеки. Ако това не се случи, служителите могат да смятат, че тяхното мнение или притеснение е грешно или безсмислено. Лидер, фокусиран върху решението, разбира всеки член на екипа и позволява да се чуе гласът на всеки.
 • Избягвайте липсата на структура. Заедно с време за комуникация и разбиране, нужна е и структура – липсата на такава може да накара проблемът да ескалира. Не си позволявайте да пропуснете проверка на гледните точки на всяка страна. Споделете плановете си да се срещнете с всеки и дайте възможност на всеки член на екипа да сподели професионално своята страна на историята, както и потенциалното решение.
 • Избягвайте пристрастията. Дори и ако ръководителят вярва, че напълно разбира ситуацията и знае с кого е съгласен, жизненоважно е всеки член на екипа да се доверява на обективност на лидера. Като оставяте емоциите или предпочитанията да имат превес над логическата преценка, само ще създадете среда за по-нататъшен конфликт.

Участието в разрешаването на конфликти може да бъде обезсърчаваща задача, но когато лидерите разполагат с подходящи инструменти, конфликтът може да се превърне в стъпка към растеж.

За да бъдете лидер, който е добре подготвен за разрешаването на конфликти, който умее да бере плодовете на множеството гледни точки и който успява да развива високоефективен екип, свържете се с нас днес.
Changing the world one conversation at a time…

Абонирайте се за нашия бюлетин

  Leave a Comment