Коучинг с въпроси, които въздействат

Changing the world one conversation at a time…

Оригинална статия на Marilyn Atkinson, 13/07/2020 г.

Въздействащи въпроси

Живеем в трудни времена! В такива моменти дали самите Вие, бидейки коучове, провеждате сесии за себе си с коуч? Защо работата с коуч има толкова голямо въздействие и води до промени?

На първо място, когато се изправяме пред нови предизвикателствата, трябва да мислим стратегически – дългосрочно през цялото време! Трябва да намерим своя вътрешен мечтател, вътрешния си планиращ реалист, стратегическия си изследовател.

Второ, трябва да намерим вътрешните си истини и да разберем в дълбочина кои са най-важните за нас неща, на които се отдаваме. Има много чудесни възможности за избор и промяна в предизвикателни времена. Самостоятелното насочване е ценно, а работата със професионален коуч има още по-голяма стойност. Той извежда нашата креативност на преден план и подкрепя целите ни, за да предприемем ключови действия.

Трето, нужно е да подкрепим личните си връзки във всички екипи, от които сме част. Предизвикателните времена помагат да открием както нашето лидерство, така и ангажираността на екипа, а и да изградим онова вътрешно доверие към себе си и другите, което прави всички ни по-силни. Наистина можем да използваме тези времена, за да станем по-добри коучове. Използвайте момента, за да станете едновременно трансформиращ общуващ и трансформиращ слушател!

Ключът към истински добрия коучинг винаги е бил желанието ни да задаваме въздействащи въпроси, както на себе си, така и на другите. Какво ще се запитате днес? Истински добрите въпроси биха могли да бъдат описани като нашата радио честота за настоящите ни предизвикателства, отвеждайки ни отвъд „безпокойствата“ и „тревожните мисли“. Започваме да намираме нашите вътрешни „радиостанции“ за истина и хумор, изчиствайки честотата на излъчване за максимално съответствие с целите на собствения ни живот.

Дали коучингът е Вашето призвание?
Открийте как
коучингът, фокусиран върху решения и позволява да постигнете трансформиращи промени в себе си и в другите.

Всички знаем, че най-силните въпроси са „отговорът“, защото задаването на мощни въпроси ни прехвърля отвъд заплетените вериги на старите вътрешни вярвания, превръщайки шума от собствените ни неконструктивни мисли в процес на истинско овластяване. Можем да намерим и слушаме собствения си вътрешен „канал за откривателство“!

В предизвикателни времена трябва да сме силни в коучинга, за да го използваме като в подкрепа на лидерството. Това е най-доброто време в живота ни да развием изкуството и науката за справяне с кризи. Нима не е вярно, че вече всеки от нас разработва нови стратегии за това как да се справяме в света в момента?

Чрез увеличаване приложението на коучинга днес, както работейки със себе си, така и с екипите, които подкрепяме, ние изследваме значимостта на изграждането на силни въпроси, вместо да разчитаме на предположения, преценки или да даваме съвети. Днес, със силен коуч до себе си, нашите сривове се превръщат в „пробиви“. Кризата става катализатор. И като коуч сам на себе си, задавайки си ключови въпроси, се връщаме към най-важните си компетенции, за да намерим смисъл и вдъхновени действия в трудни моменти.

Ето няколко думи, написани преди няколко години, които според мен са особено важни за нас сега; дори да практикуваме коучинга от дълго време.

Трансформиращите общуващи задават въпроси с отворен край, вместо да казват на хората какво да правят. Те правят това във всеки разговор. Тази способност засилва таланта на всеки, с когото се свързват.

Всеки път, когато давате съвет , приемате, че човекът няма всички ресурси в себе си, за да направи успешно собствените си най-добри избори. Забележете, че вграденото е предположението, че човекът няма да излезе с най-добрия отговор сам. Следователно, съзнателно или несъзнателно, вие приемате, че знаете повече от този човек.

Всяко деликатно или директно съветване или предлагане на решение контролира потока от мисли в разговора и вероятно ще попречи на отсрещния да слуша собствените си вътрешни напътствия. Това също така може да раздразни другия и да провокира защитна реакция, директно оправдание и обяснение.

Смисълът да задавате въздействащи въпроси със зачитане и любопитство е да накарате другия да слуша действително това, което казва както на глас, така и вътрешно, и да заключи: „Аз съм компетентен и напълно способен да мисля сам за това.“ Целта е да се помогне на човека в изграждането на силна система за вътрешен диалог, докато това се превърне в естествен навик за собственото му лидерство.

Сега е моментът да помогнем на хората да имат достъп до собственото им вътрешно познание. Те започват да се доверяват изцяло на собствените си избори. По този начин те поемат пълната отговорност за живота си, особено когато са изправени пред големите предизвикателства на днешния ден. Нека използваме коучинга за изграждане на свят, в който всеки е способен да води сам себе си!
Changing the world one conversation at a time…

Абонирайте се за нашия бюлетин

    Leave a Comment